2

Ένα χρυσοψαρο μεσα στη γυάλα…

Καλοκαιράκιμύρισεκαιητάξηπρέπειναδιακοσμηθείανάλογα. Γι΄αυτό κι εμείςκάναμεταπρώταμαςψαράκια. Μεπινέλαβάψαμεπρώτατιςγυάλες, στηνσυνέχειακόψαμετοπερίγραμματουχεριούμαςκαιτοκάναμεψαράκικαιτέλοςκόψαμεταφύκιακαιμιάγυάλαμεγαλύτερηαπόχαρτόνιγιαναβάλουμεμέσατο «νερό»…κι έτοιμο το ψαράκιμέσαστηνγυάλα!!!

11354747_10200363827935406_146626334_n11291843_10200339943818318_1432114237_n11258578_10200339944258329_699392949_n